Podmínky účasti v projektu Hora Žije

1) Podnik by měl mít sídlo či provozovnu v Kutné Hoře a blízkém okolí (cca 10 km).

2) Provozovatel webu si vyhrazuje právo na vymazání podniku ze seznamu při zjištění neetického chování, nedodržení kupní smlouvy se zákazníkem apod.

3) Provozovatel webu si vyhrazuje právo nezařadit podnik do seznamu na základě vlastního uvážení. Nechceme podporovat propagaci některých výrobků nebo služeb, které způsobují škodu, poškození nebo zranění. Ani propagaci produktů ani služeb, které jsou určeny k tomu, aby nečestné chování umožňovaly. Proto tyto podniky nemusí být na web zařazeny.

4) Zároveň se distancujeme od společností a osob, které propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Pro zákazníky:
Tento web není prodejcem, ale pouze zprostředkovatelem nabídky produktů a služeb. Neručíme tedy za dostupnost i kvality dodaných produktů a služeb.

Provozovatelem webu je společnost Zenuo CZ s.r.o. ve spolupráci se spolkem Zenárna z.s.