Po velkorysé, více než dva roky trvající rekonstrukci se v Kutné Hoře už o víkendu poprvé otevře veřejnosti Sankturinovský dům, který je sídlem městské Galerie Felixe Jeneweina. Dům na Palackého náměstí prošel kompletní obnovou za téměř 70 milionů korun a rozhodně stojí za vidění nejen jako jedna z nejzajímavějších památek ve městě, ale i díky novému obsahu. Do přízemí se začátkem ledna vrátilo městské informační centrum, jinak ale palác s gotickou věží bude přístupný doslova od sklepa po půdu. V sálech ve druhém a třetím patře se budou střídat výstavy umění, historické interiéry budou k vidění v rámci expozice věnované alchymii, která se nejspíš v jeho zdech kdysi praktikovala.

Rozhovor s Alešem Rezlerem, ředitelem Galerie Felixe Jeneweina

Velkou novinkou bude v Sankturinovském domě expozice věnovaná alchymii. Jak tahle myšlenka vůbec vznikla?

Když se v roce 1969 dělal stavebně-historický průzkum, našly se dole ve sklepě pozůstatky pícky, jsou tam duté stěny a existují doklady, že tady kdysi probíhaly nějaké metalurgické procesy. To, že tady měl alchymistickou dílnu Hynek z Minsterberka, je naopak mylná informace, která se sice objevila i ve známé publikaci Alchemie v Čechách od Jiljí Vratislava Jahna, ale jde o tradovaný výmysl. V expozici budeme pracovat s postavami alchymie, které v Kutné Hoře prokazatelně působily – lidé uvidí třeba filmový medailonek Lazara Erckera ze Schreckenfelsu, nejvyššího mincmistra království, který tu koncem 16. století zčásti psal i svoji slavnou knihu Aula Subterranea (o prubířství). Originál výtisku z roku 1684 bude v expozici k vidění.

Co dalšího tam návštěvníky čeká?

Bude tam třeba soubor alchymistického skla z někdejší expozice v Sázavském klášteře, která vznikla v roce 1963. Ten soubor má velmi zajímavou genezi, protože si ho nechal vyrobit jistý pan Ryšánek, který v dobách komunismu působil na ministerstvu hospodářství a byl to mimo jiné i osobní lékař prezidenta Gustáva Husáka. On sám byl praktikující alchymista, který se zabýval spagyrickou alchymií, tedy výluhy z rostlin pro léčivé účely, a ten soubor skla používal.

Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře bojuje o návštěvníky například s mnohem větší Galerií Středočeského kraje (GASK). Co můžete lidem ve srovnání s ní nabídnout?

Už od začátků fungování galerie v 90. letech mi bylo jasné, že musíme vybudovat sbírku, kterou žádná jiná instituce mít nebude a ani mít nemůže. Zaměřili jsme se na jedno téma, které profiluje celou sbírku, a tím je Jenewein a obsahové relace v současném umění s jeho dílem spojené. Většina našeho nového sbírkového fondu vznikla tady v Kutné Hoře a je tedy úzce spojená s Jeneweinovou tvorbou a Kutnou Horou, tím je prakticky unikátní. Významná pro nás byla také akvizice souboru Reynkových grafik, jejichž cena se během let od nákupu astronomicky zvýšila.

Jak se Reynkovy grafiky do sbírky vůbec dostaly?

V roce 2000 proběhla ve Vlašském dvoře výstava Bohuslava Reynka, jejíž kurátorkou byla Věra Jirousová. S ní jsem pak jel do Petrkova a Jiřího a Daniela Reynkovy se mi podařilo přesvědčit k odprodeji menšího chronologického průřezu Reynkovy tvorby za více než symbolickou částku. Soubor těchto 13 grafik z let 1937 až 1967 uvidí návštěvníci úvodní výstavy. A to včetně ikonické Piety s rybami z roku 1966, která byla vidět na všech billboardech Reynkovy zatím nejkompletnější výstavy ve Valdštejnské jízdárně v Praze  v roce 2014.

Můžete prozradit, jaké výstavy galerie chystá po slavnostním výkopu s expozicí ze sbírek?

Od dubna do května bude vystavovat Václav Rodek, který působí jako odborný asistent v ateliéru malby na Fakultě umění v Ostravě. Po něm bude do června k vidění výstava Martina Froulíka a Ondřeje Mináře, oba jsou bývalí účastníci sympozia Felixe Jeneweina. V létě je na programu právě rozsáhlejší výstava z díla Felixe Jeneweina a po ní ukážeme výsledky dalšího ze sympozií, kam letos dorazí Oskar Hořánek, Lucie Hošková, Iveta Šafránková, Natália Šimonová a Jakub Tomáš. Od října do listopadu bude vystavovat mladá malířka původem z Ukrajiny Liza Libenko, vítězka STRABAG Artaward ve Vídni, a na konci roku pak Zbyněk Sedlecký, dnes vedoucí ateliéru malby na VŠVU v Bratislavě. Pro rok 2025 spojený s 30. výročím zápisu Kutné Hory na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO připravujeme speciální program.